Intensiv, (af nylat. intensivus, af lat. intendere, se intension), verbalkategori, der betegner en høj grad af intensitet, fx ty. schnitzen 'snitte' over for schneiden 'skære'. Se også aktionsart.