Intension, (af lat. intensus 'spændt', af intendere 'spænde, strække, rette sin opmærksomhed mod'), inden for sprogvidenskab det begrebsindhold, der er knyttet til et ord, fx begrebet far, modsat ekstension 'begrebsomfang', dvs. de genstande, som er omfattet af begrebet, fx mængden af fædre. Intensionen kan opfattes som en mental størrelse, der svarer til sprogbrugerens forestilling om, hvad et begreb dækker. Forholdet mellem omfanget af in- og ekstension er omvendt proportionalt: Jo flere egenskaber, der specificeres i begrebets intension, jo færre genstande falder ind under ekstensionen, jf. gnaver og mus eller fædre og fædre under 25 år.