Industriel markedsføring, business to business marketing, B2B, teorier og modeller til beskrivelse og forståelse af forhold, som vedrører udveksling af varer og tjenesteydelser mellem virksomheder på det industrielle marked. Industriel markedsføring har som faglig disciplin udviklet sig siden midten af 1960'erne. I begyndelsen fremkom industrielle købsadfærdsmodeller, der kunne danne grundlag for beskrivelse og analyse af industrielle virksomheders beslutninger i forskellige købssituationer. Med udgangspunkt i den tænkning udvikledes en række modeller og metoder til segmentering af det industrielle marked. Senest er der inden for industriel markedsføring fokuseret på samspillet mellem to samarbejdende virksomheder og deres placering i et netværk bestående af andre virksomheder og andre grupper af interessenter, fx på metoder til etablering, udvikling og evt. afvikling af samarbejdsrelationer mellem virksomheder, relationship marketing eller relationsmarkedsføring. I den forbindelse anlægges der et bredt udvekslingsperspektiv, som omfatter alle områder i forbindelse med gennemførelse af købs- og salgsprocessen. Begge parter opfattes som gensidigt aktive, og i praksis ses ofte langvarige, tætte og loyale relationer mellem virksomheder. Når to virksomheder på den måde binder sig strukturelt og socialt til hinanden, kan de opnå fordele, fx i form af sparede transaktionsomkostninger under købs- og salgsprocessen, men bindingerne kan også medføre omkostninger, hvis en af parterne senere ønsker at træde ud af samarbejdet. Under begrebet indkøbsmarketing, reverse marketing, fokuseres der i stigende grad på, hvordan den købende virksomhed kan identificere og indlede samarbejdsrelationer med netop de leverandører, som bedst kan understøtte virksomhedens egen position på markedet.