Indre energi er i termodynamik den del af et legemes energi, der skyldes dels den uordnede bevægelse (varmebevægelsen) af stoffets molekyler, dels molekylernes potentielle og kemiske energi. Kan udveksles med andre legemer i form af enten arbejde eller varme.