Arbejde, i den mekaniske fysik betegnelse for kraft gange vej. Skubbes en bil et stykke s hen ad en vandret vej med en kraft F, er det af kraften udførte arbejde A = Fs. Arbejde omsætter altid én energiform til en anden; i eksemplet med bilen omsættes næringsenergi til bevægelsesenergi for bilen og til gnidningsvarme i dæk og lejer. Arbejdet måles derfor ligesom energi i joule. Matematisk set er både kraft og vej vektorer. Det er kun den del af kraften, som går i vejens retning, der bidrager til arbejdet, hvilket matematisk udtrykkes ved, at arbejdet er skalarproduktet af kraft og vej.