Implicit betyder, at noget er indbefattet uden udtrykkeligt at være nævnt. At noget er underforstået. En del af indholdet i en tekst kan være implicit, altså være underforstået. Implicit er det modsatte af eksplicit.