Eksplicit betyder udtrykkelig, tydelig, klar, fastslået. Det modsatte af eksplicit er implicit.