Husbondmyndighed, i ældre ret mandens ret og pligt til at bestemme over forhold vedrørende personer, herunder hans hustru, som hørte til hans husstand, se potestas.