Potestas, faderens myndighed over sine børn; denne såkaldte patria potestas indebar i romersk ret, at faderen i såvel personretlig som økonomisk henseende kunne bestemme over børnene. Tilsvarende myndighed over for hustruen betegnedes manus.