Honi soit qui mal y pense er indskriften på Hosebåndsordenens ordenstegn.