Hofsorg, sorg i en kortere eller længere periode, der udvises ved hoffet i anledning af et dødsfald i kongefamilien eller eventuelt i andre kongefamilier. I sørgeperioden deltager kongefamiliens medlemmer og hoffets funktionærer ikke i selskabelige eller underholdende arrangementer. Traditionelt bæres der mørkt tøj ved offentlig fremtræden. Sørgetidens længde fastsættes af regenten; ved Frederik 9.s død i 1972 var sørgetiden to måneder, ved dronning Ingrids død i 2000 var den fire uger.