Hertz, (efter H.R. Hertz), SI-måleenhed for frekvens med symbolet Hz. Frekvens måles ved at tælle antallet af svingninger pr. tidsenhed; 1 Hz svarer derfor til en svingning pr. s. Se også SI-systemet.