Herredagen var et møde med deltagelse af konge og rigsråd, der i 1500- og 1600-tallet som regel sammenkaldtes en gang årlig ugen efter pinse, først og fremmest for at afholde Kongens Retterting. På forhånd blev herredagen kundgjort i alle landsdele, for at folk kunne udtage stævning til Rettertinget. Den sidste herredag blev afholdt i 1656, og institutionen afskaffedes sammen med Rigsrådet ved enevældens indførelse i 1660. Under enevælden anvendtes udtrykket "at ride herredagen ind" i forbindelse med Højesterets højtidelige åbning hvert forår.