Hedging, (eng., af hedge 'sikre sig', egl. 'indhegne'), risikoafdækning, inden for økonomi en virksomheds eller en investors hele eller delvise afdækning af kommercielle og/eller finansielle risici. Denne risikoafdækning sker dels ved at tegne forsikringer, fx brand-, driftstabs- og produktansvarsforsikringer, dels ved at bruge de finansielle markeder. Her kan futures-, forward- og swapkontrakter benyttes til at fastlåse fremtidige afregningspriser uafhængigt af, hvordan fx valutakurser, råvarepriser og rentevilkår faktisk ændrer sig.