Handelsbalance, den del af betalingsbalancens løbende poster, som viser import og eksport af varer i et land. Betegnelsen benyttes også af og til inden for udenrigshandelsstatistik som betegnelse for forskellen mellem import og eksport af varer. I begge tilfælde opgøres handelsbalancen på grundlag af udenrigshandelsstatistikken. I udenrigshandelsstatistikken opgøres importen cif, mens der til brug i betalingsbalancen sker en omregning til fob ved at fratrække udgifterne til transport, forsikring o.l. mellem det eksporterende land og Danmark. Se betalingsbalance og udenrigshandel.