Fob, free on board, transportklausul. Ifølge denne klausul bekoster sælger varernes levering til en aftalt udskibningshavn, mens køber betaler udgifter til forsikring og viderefragt til bestemmelsesstedet. Danmarks Statistik opgør i udenrigshandelsstatistikken eksporten fob, mens importen opgøres cif. Se transportklausuler.