Cif, Cost, Insurance, Freight, transportklausul. Ifølge denne klausul varetager og bekoster sælger en vares transport frem til bestemmelsesstedet, hvilket indebærer dækning af fragt-, forsikrings- og andre forsendelsesomkostninger. Danmarks Statistik opgør i udenrigshandelsstatistikken importen cif, mens eksporten opgøres fob. Se transportklausuler.