Halvbølgepotential, begreb fra en elektrokemisk analysemetode, som kaldes polarografi. Teknikken anvendes bl.a. til bestemmelse af indhold af tungmetaller i væsker. Hvert metal har sit eget karakteristiske halvbølgepotential.