Groma, (lat., formentlig gl. etruskisk fra gr. gnomon 'vinkeljern'), måleinstrument, der er blevet anvendt af romerske landmålere (agrimensores), når de skulle udstikke rette vinkler. Vor viden om groma bygger på ganske få kilder: to gravmæler med hver sin stiliserede groma, korset fra en groma, der blev fundet i Pompeji i 1912, og endelig en antik bog om landmåling. Tolkningen af denne tekst førte i 1901 til en problematisk rekonstruktion, hvor korset sidder på en arm. En dansk rekonstruktion (1994) er uden denne arm.