En grat er skæringslinjen mellem to tagflader, der danner et udadgående hjørne.