Glucan, kulhydrat (polysaccharid) bestående af glukoseenheder bundet sammen af glykosidbindinger. Der findes mange forskellige glucaner, fx stivelse, glykogen og cellulose. Se også glukose og kulhydrater.