Glossolali er en teknisk betegnelse for det ekstatiske fænomen tungetale.