Gerningsmand, gerningsperson, strafferetlig betegnelse for en person, der enten har udført en forbrydelse eller har medvirket til det. For at straffe kræves der desuden, at visse personlige betingelser er opfyldt: Gerningsmanden skal være fyldt 15 år og ikke være stærkt psykisk afvigende (se tilregnelighed), og han eller hun skal have handlet med forsæt eller uagtsomhed, se tilregnelse.