Geosfære er en samlet betegnelse for jordklodens forskellige sfærer: jordskorpen, kappen, kernen, men også lithosfæren, hydrosfæren, biosfæren og atmosfæren.