Gensidigt bebyrdende købsaftale er, hvor både køberens og sælgerens ydelse forholder sig som vederlag for modydelsen. Sælgerens ydelse er et formuegode, dvs. en ejendomsgenstand, såsom et løsøre, tjenesteydelse, eller køb af fast ejendom. Køberens modydelse er normalt en pengeydelse.