Garantilån, låneform, der er en mellemting mellem et rentetilpasningslån og et fastforrentet obligationslån; introduceret 2004 af realkreditinstitutterne. Lånet er et variabelt forrentet obligationslån, men med en maksimal rentesats, som ikke kan overstiges. For denne sikkerhed betales en lidt højere rente end ved et rent rentetilpasningslån.