Obligationslån, lån, hvor provenuet fremkommer gennem salg af obligationer. Betegnelsen anvendes i to forbindelser, dels om statens, kreditinstitutters og virksomheders direkte låneoptagelse gennem udstedelse af obligationer på kapitalmarkedet, dels om den type af realkreditlån, hvor udbetalingen i modsætning til ved kontantlån foregår ved, at låntager får udleveret obligationer svarende til lånets hovedstol. Låneprovenuet fremkommer gennem salg af obligationerne på kapitalmarkedet. I de fleste tilfælde er det dog realkreditinstituttet, der forestår salget. Obligationskursen på salgstidspunktet er afgørende for låneprovenuets størrelse. I forhold til et kontantlån har obligationslån en højere ydelse efter skat; til gengæld kan restgælden i løbetiden indfries uden skattemæssige konsekvenser.