Gamosepal, (af gr. gamo- + lat. sepalum bægerblad), inden for botanik med sambladet bæger.