Gammadetektor, apparat til måling af gammastråling, dvs. gennemtrængende elektromagnetisk stråling med energi over ca. 0,1 MeV. En gammadetektor består af et stof med høj stoppeevne, i hvilket den indkommende stråling afleverer energi enten ved fotoelektrisk effekt, ved Compton-spredning eller ved elektron-positron-dannelse. Herved frigøres elektroner, der enten kan opsamles direkte som en ladningspuls (se germaniumdetektor) eller som rekombinerer med atomerne i detektoren, hvorved der udsendes synligt lys (se scintillation). Lysets intensitet kan omsættes til et elektrisk signal, der er proportionalt med strålingens energi.