Gåsebille, se biller (biller i landbrugsafgrøder) og torbister.