Fysiogen, (gr. fysio- + -gen), som vedrører lidelser med et legemligt grundlag; det modsatte af psykogen.