Free jazz, avantgardejazz, retning inden for jazzen, der kendetegnes ved frigørelse fra tidligere formelementer som fast metrum, faste akkordgrundlag, korform osv. Retningen gjorde sig gældende fra slutningen af 1950'erne; se også jazz.