Fraîcheur, (fr., af frais, fraîche frisk), friskhed; livlige farver.