Forventet arv, arv, som endnu ikke er falden arv, normalt fordi arvelader endnu ikke er død. Arvinger kan ikke råde over forventet arv ved salg eller pantsætning mv., ligesom arvingers kreditorer ikke kan søge fyldestgørelse i forventet arv. Forbuddet gælder, selvom overdragelsen foregår med arveladerens samtykke, og er bl.a. begrundet i usikkerheden ved forventet arv: Arvingen kan dø før arvelader, arvelader kan gå konkurs, oprette testamente m.m. En arving kan derimod gyldigt give afkald på forventet arv, når afkaldet meddeles arveladeren af arvingen.