Fortabelse af arveret, bortfald af arveret ved separation eller skilsmisse, ved en arveladers oprettelse af testamente, ved en arvings arveafkald mv.