Formalin er et desinfektions- og konserveringsmiddel, som er en ca. 35 % opløsning af formaldehyd i vand.