Forhåndslån, realkreditlån, som udbetales til låntager, før det byggeprojekt, som lånet skal finansiere, er påbegyndt eller afsluttet. Ud over at dække kapitalbehovet under byggeprocessen reducerer forhåndslånet risikoen for kursfald og rentestigning i byggeperioden.