Foresi, midlertidig transport af individer af en dyreart vha. en anden dyreart. Dyr, der spredes dårligt ved egen hjælp, kan på denne måde befordres til nye levesteder. Fx kan rundorme og mider lade sig transportere rundt af biller, mosskorpioner kan med klosaksene klamre sig til fluer, mens pelslus spredes ved at bide sig fast i stikmyg eller lusefluer.