Et fordringshaverskifte er indtræden af ny fordringshaver (kreditor) i et gældsforhold. Normalt kan det ske uden skyldnerens (debitors) samtykke.