Fonasteni, (af gr. phone 'lyd, stemme' og asteneia 'svaghed, kraftesløshed'), svaghed af stemmen, evt. hæshed, pga. overbelastning af stemmen eller forkert tale- og sangteknik. Fonasteni kan opstå pga. nervøsitet eller stress. Man bør ved en lægeundersøgelse sikre sig, at symptomet ikke skyldes sygdom i struben. Sygdommen behandles i samarbejde med talepædagoger, se afoni.