Foedus, (lat. 'forbund'), traktat, som Rom indgik med en anden stat. Traktaten fastsatte evigt venskab og gensidig bistand i tilfælde af krig; dens ordlyd blev af romerne opbevaret på en bronzetavle. En foedus kunne være aequum, dvs. indgået imellem to ligeberettigede parter, eller iniquum, dvs. at Roms overhøjhed blev anerkendt af den anden part. Sidstnævnte form var den almindeligste i forholdet til de italiske forbundsfæller.