Fodermarsk, dansk embedsmand. Fodermarsken overtog i 1400-t. ansvaret for hoffets staldvæsen efter marsken, som fik større opgaver i rigets tjeneste.