Flyvefisk, Exocoetidae, er beslægtet med hornfisk. De findes i de varme dele af alle oceaner og er enkelte gange truffet i danske farvande. Fælles for flyvefisk er de forlængede brystfinner. Hos nogle arter er også bugfinnerne forlængede. Hvis flyvefisk bliver forskrækket af et skib eller af jagende rovfisk, fx makreller og tun, svømmer de op gennem vandoverfladen. Oppe i luften spreder de finnerne og kan med gunstige vindforhold svæve op til flere hundrede meter. Da de ikke bevæger finnerne under flugten, burde de snarere kaldes svævefisk. Der findes ca. 50 arter, hvoraf den største kan blive 45 cm.