Flydesand, vandmættet sand, der i forbindelse med udgravning flyder som en tyktflydende grød. Betegnelsen kviksand benyttes, når jorden næsten mister sin bæreevne på grund af lodret vandtilstrømning, sådan at selv en person synker i. Flydesand er ikke en jordart, men en tilstand, der specielt kan optræde ved grovsilt (10-20 μm) og finsand (20-200 μm).