Flammespektrum, spektret af det lys, der udsendes ved afbrænding af en prøve. Fx udsender natrium lys med en række bølgelængder, hvoraf det gule lys ved 589 nm er langt det mest intense.