Fladbidning er en grafisk metode, hvor større flader af trykpladen (af metal) ætses med syre eller et opløsningsmiddel, som males eller stænkes på pladen. Disse partier får en ujævn overflade, der efter indfarvning og tryk giver en tilsvarende ujævn farvetone, der varierer fra ét aftryk til et andet. Metoden bruges bl.a. til farvegrafik sammen med stregætsning og er beslægtet med akvatinte.