Fløjfisk, Callionymidae, familie af pigfinnefisk, som omfatter ca. 90 arter, der lever på bunden nær kysten i de varmere dele af alle verdenshave. Det er fladtrykte, farvestrålende fisk med en lille mund og øjnene placeret oven på hovedet. Den forreste af de to rygfinner er stærkt forlænget hos hannen. I danske farvande findes to arter, stribet fløjfisk (Callionymus lyra, 25-30 cm) og plettet fløjfisk (Callionymus maculatus, 12-16 cm). De har en særpræget yngleadfærd, idet hannen og hunnen tæt sammen svømmer op fra bunden og med gatfinnerne danner en rende, hvori æg og sæd gydes.