Fiskelim, gullighvidt klæbemiddel, fremstillet ved kogning og inddampning af fiskeriaffald og anvendt som lim til papir og tekstilmaterialer.