Ferskvandskvabbe, Lota lota, knude, hører til torskefiskene. Den langstrakte krop er marmoreret, og der findes en føletråd foran hvert øje samt en hagetråd. Fisken er udbredt i de nordligt tempererede egne og kan blive op til 1 m lang. I Danmark lever den i større søer.