Farlig bedrift er i erstatningsretten en betegnelse for en aktivitet, som er ekstraordinær ved, at den kun udøves af få personer og medfører en særlig fare for udenforstående. Det har været på tale at opstille en generel regel om ulovbestemt objektivt ansvar ved udøvelse af farlig bedrift, dvs. ansvar også for hændelige skader. I retspraksis er det derimod fastslået, at ansvar ved fx sprængning med dynamit eller andet sprængstof kræver culpa, dvs. tilsidesættelse af gældende adfærdsnormer.